Praca magisterska Macieja Adamczaka z 1999 roku:
"Optymalizacja metod redukcji obserwacji fotometrycznych CCD"


Wstęp
Celem niniejszej pracy magisterskiej była optymalizacja metod redukcji obserwacji fotometrycznych, wykonywanych teleskopem 0,4 m i kamerą CCD-ST7 w Borówcu koło Kórnika. Pod pojęciem redukcji należy tu rozumieć usuwanie wszelkich negatywnych czynników z otrzymywanych zdjęć, co w przypadku CCD wykonuje się przy użyciu klatek korekcyjnych. Pomimo, że istnieją już standardowe metody redukcji, zadaniem autora było zoptymalizowanie ich dla modelu kamery ST-7 firmy SBIG, wykorzystywanej do rutynowych obserwacji w Obserwatorium Astronomicznym UAM. W pracy omówiono: budowę i ogólne zasady działania detektorów CCD, a także klatki korekcyjne i sposoby ich tworzenia. Przedstawiono wyniki badań: podstawowych parametrów kamery ST-7, optymalnego sposobu redukcji klatek CCD uzyskiwanych z kamery ST-7 i optymalnych warunków wykonywania obserwacji tą kamerą.

Maciej Adamczak, Poznań 1999

"Optymalizacja metod redukcji obserwacji fotometrycznych CCD.pdf"

(C) 2019 by Maciej Adamczak. e-mail: maciej * adamczak info pl