Logo Działu Technicznego
Strona Główna DT Kontakt Planowane roboty Roboty w toku Roboty zakończone Komunikaty
Formularze Wzory dok. Książka standardów Dokumentacja tech. do Zam.Publ. Zaplecze DT Kariera


DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  • Niezbędne dane do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • Niezbędne dane do przygotowania Umowy z Wykonawcą
  • Kosztorys Inwestorski


  • Projekt wykonawczy - wersja elektroniczna w formacie pdf
  • Przedmiar robót - wersja elektroniczna w formacie pdf
  • Zestawienie materiałów - wersja elektroniczna w formacie pdf
  • Informacja dla Wykonawców - wersja elektroniczna w formacie pdf


  • Strona Główna DT Kontakt Planowane roboty Roboty w toku Roboty zakończone Komunikaty
    Formularze Wzory dok. Książka standardów Dokumentacja tech. do Zam.Publ. Zaplecze DT Kariera