Logo Działu Technicznego
Strona Główna DT Kontakt Planowane roboty Roboty w toku Roboty zakończone Komunikaty
Formularze Wzory dok. Książka standardów Dokumentacja tech. do Zam.Publ. Zaplecze DT Kariera


FORMULARZE: • Notatka z realizacji zadania inwestycyjnego


 • Protokół konieczności wykonania dodatkowych prac


 • Protokół odbioru ostatecznego obiektu z załącznikiem i orzeczeniem komisji o zdolności obiektu do użytkowania


 • Protokół odbioru wykonanych robót budowlano-remontowych


 • Protokół odbioru wykonanych robót-cd-zestawienie wartości wykonanych robót


 • Protokół z postępowania w trybie zapytania o cenę


 • Protokół z negocjacji wartości umownej


 • Protokół przekazania dokumentacji


 • Protokół z negocjacji warunków umowy


 • Protokół przekazania placu budowy


 • Wstępna kalkulacja prac inwestycyjnych


 • Tabela (kosztowa) elementów scalonych


 • Zaświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej


 • Zamówienie uniwersalne


 • Zestawienie wymaganych dokumentów odbiorowych


 • Informacja dla wykonawców


 • Lista obecności


 • Listownik Działu Technicznego

 • KSIĄŻKA KWALIFIKACJI SYSTEMÓW BUDYNKU:


 • Książka kwalifikacji systemów budynku-konstrukcja/architektura-mechanika-elektryka-teletechnika


 • Książka kwalifikacji systemów budynku-drzewo systemów-komisje odbierające-harmonogramy odbiorów systemów
  1. Książka Kwalifikacji Systemów Budynku-Drzewo systemów budynku


  2. Książka Kwalifikacji Systemów Budynku-Komisje odbierające budynek


  3. Książka Kwalifikacji Systemów Budynku-Harmonogram odbiorów technicznych

  Strona Główna DT Kontakt Planowane roboty Roboty w toku Roboty zakończone Komunikaty
  Formularze Wzory dok. Książka standardów Dokumentacja tech. do Zam.Publ. Zaplecze DT Kariera