Logo Działu Technicznego
Strona Główna DT Kontakt Planowane roboty Roboty w toku Roboty zakończone Komunikaty
Formularze Wzory dok. Książka standardów Dokumentacja tech. do Zam.Publ. Zaplecze DT Kariera


KONTAKT


W strukturze organizacyjnej uczelni, Dział Eksploatacji i Remontów umieszczony jest w pionie KANCLERZA.


Sekretariat.Kanclerza@put.poznan.pl

Dzial.Remontow@put.poznan.plKierownik Działu Eksploatacji i Remontów

inż. Jan Marszał - tel: 061 665-2500 - Jan.Marszal@put.poznan.pl


Sekretariat DEiR
fax: 061 665-2564

mgr inż. Anna Spachacz - tel: 061 665-2551 - Anna.Spachacz@put.poznan.pl

Zespoły / stanowiska branżowe Działu Eksploatacji i Remontów


Zespół budowlany  


inż. Barbara Lewandowska - tel: 665-2501 - Barbara.Lewandowska@put.poznan.pl

inż. Leszek Breś - tel: 665-2550 - Leszek.Bres@put.poznan.pl

Andrzej. - tel: 665-2691 - Andrzej.@put.poznan.pl

Andrzej. - tel: 665-2220 - Andrzej.@put.poznan.pl

inż. Jędrzej Szymkowiak - tel: 665-2503 - Jedrzej.Szymkowiak@put.poznan.pl


Zespół instalacji sanitarnych  


mgr inż. Elżbieta Stankowska - tel: 665-2694 - Elzbieta.Stankowska@put.poznan.pl

mgr inż. Kazimierz Roguszka - tel: 665-2692 - Kazimierz.Roguszka@put.poznan.pl

... - tel: 665-2749 -


Stanowisko instalacji elektrycznych  


mgr inż. Tadeusz Stankowiak - tel: 665-2507 - Tadeusz.Stankowiak@put.poznan.pl


Stanowisko instalacji niskonapięciowych i elektrycznych  


inż. Andrzej Adamczak - tel: 665-2660 - Andrzej.Adamczak@put.poznan.pl


Obsługa central i sieci telefonicznych - tel: 665-2519


Rozliczenia i Księgowość


Elżbieta Straszewska - tel: 665-2750 - Elzbieta.Straszewska@put.poznan.pl
WARSZTATY - branżowe zespoły konserwatorów

Obsługa instalacji c.o.

Obsługa instalacji wod.-kan.

Obsługa instalacji elektr.

Obsługa stolarki okiennej i drzwiowej[Lokalizator internetowy]Strona Główna DT Kontakt Planowane roboty Roboty w toku Roboty zakończone Komunikaty
Formularze Wzory dok. Książka standardów Dokumentacja tech. do Zam.Publ. Zaplecze DT Kariera